• 1 Vo Khanh Chau
  • 2 Phạm Bá Thiện Nhân
  • 3 Đoàn Thắng
  • 4 Minh Nguyễn
  • 5 Hiếu Phạm
mua ban acc lmht Nguyet Huynh đã mua Tài khoản #246255 giá 7,000đ - 2 giờ trước Văn bá Hưng đã mua Tài khoản #241023 giá 200,000đ - 3 giờ trước Lý Linh đã mua Tài khoản #246259 giá 7,000đ - 9 giờ trước Ngô Minh Tân đã mua Tài khoản #246061 giá 50,000đ - 9 giờ trước Huỳnh Trí đã mua Tài khoản #245277 giá 180,000đ - 10 giờ trước Nguyễn Phong đã mua Tài khoản #241011 giá 200,000đ - 11 giờ trước Đăng Khoa đã mua Tài khoản #245091 giá 20,000đ - 12 giờ trước Pham Thuy đã mua Tài khoản #245193 giá 20,000đ - 12 giờ trước Vh Toàn đã mua Tài khoản #241013 giá 200,000đ - 12 giờ trước Đăng Khoa đã mua Tài khoản #245085 giá 20,000đ - 13 giờ trước Bien Le đã mua Tài khoản #246253 giá 7,000đ - 13 giờ trước Bien Le đã mua Tài khoản #246222 giá 7,000đ - 13 giờ trước LP Thịnh đã mua Tài khoản #246202 giá 100,000đ - 14 giờ trước Phương Le đã mua Tài khoản #246226 giá 7,000đ - 14 giờ trước Phương Le đã mua Tài khoản #246223 giá 7,000đ - 14 giờ trước

#240706 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 106
● Trang Phục: 392
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 106

Skin: 392

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 14,252,400đ

XEM ACC

CARD 15,836,000đ

MUA NGAY

#240587 - Đồng


● Rank: Đồng
● Tướng: 106
● Trang Phục: 390
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 106

Skin: 390

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 14,731,200đ

XEM ACC

CARD 16,368,000đ

MUA NGAY

#240556 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 106
● Trang Phục: 384
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 106

Skin: 384

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 12,836,700đ

XEM ACC

CARD 14,263,000đ

MUA NGAY

#240392 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 106
● Trang Phục: 400
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 106

Skin: 400

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 17,965,800đ

XEM ACC

CARD 19,962,000đ

MUA NGAY

#240589 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 106
● Trang Phục: 398
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 106

Skin: 398

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 14,011,200đ

XEM ACC

CARD 15,568,000đ

MUA NGAY

#240706 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 106
● Trang Phục: 392
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 106

Skin: 392

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 14,252,400đ

XEM ACC

CARD 15,836,000đ

MUA NGAY

#240587 - Đồng


● Rank: Đồng
● Tướng: 106
● Trang Phục: 390
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 106

Skin: 390

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 14,731,200đ

XEM ACC

CARD 16,368,000đ

MUA NGAY

#240556 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 106
● Trang Phục: 384
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 106

Skin: 384

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 12,836,700đ

XEM ACC

CARD 14,263,000đ

MUA NGAY

#240392 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 106
● Trang Phục: 400
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 106

Skin: 400

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 17,965,800đ

XEM ACC

CARD 19,962,000đ

MUA NGAY

#243919 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 106
● Trang Phục: 266
● Bảng Ngọc: 50

Tướng: 106

Skin: 266

Ngọc: 50

Giảm giá: 0%

ATM 4,375,800đ

XEM ACC

CARD 4,862,000đ

MUA NGAY

#244252 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 107
● Trang Phục: 400
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 107

Skin: 400

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 17,965,800đ

XEM ACC

CARD 19,962,000đ

MUA NGAY

#240156 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 96
● Trang Phục: 183
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 96

Skin: 183

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,178,900đ

XEM ACC

CARD 2,421,000đ

MUA NGAY

#242951 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 107
● Trang Phục: 257
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 107

Skin: 257

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 4,323,240đ

XEM ACC

CARD 4,803,600đ

MUA NGAY

#243741 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 86
● Trang Phục: 180
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 86

Skin: 180

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,319,200đ

XEM ACC

CARD 3,688,000đ

MUA NGAY

#243922 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 106
● Trang Phục: 216
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 106

Skin: 216

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 4,208,400đ

XEM ACC

CARD 4,676,000đ

MUA NGAY

#243924 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 107
● Trang Phục: 260
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 107

Skin: 260

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,468,600đ

XEM ACC

CARD 3,854,000đ

MUA NGAY

#245275 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 107
● Trang Phục: 307
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 107

Skin: 307

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 4,006,800đ

XEM ACC

CARD 4,452,000đ

MUA NGAY

#245276 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 107
● Trang Phục: 323
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 107

Skin: 323

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 4,409,100đ

XEM ACC

CARD 4,899,000đ

MUA NGAY

#246207 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 107
● Trang Phục: 234
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 107

Skin: 234

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,219,400đ

XEM ACC

CARD 2,466,000đ

MUA NGAY

#246208 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 97
● Trang Phục: 127
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 97

Skin: 127

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,861,200đ

XEM ACC

CARD 2,068,000đ

MUA NGAY

#246209 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 105
● Trang Phục: 163
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 105

Skin: 163

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,681,200đ

XEM ACC

CARD 1,868,000đ

MUA NGAY

#237517 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 88
● Trang Phục: 80
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 88

Skin: 80

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 914,400đ

XEM ACC

CARD 1,016,000đ

MUA NGAY

#237515 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 87
● Trang Phục: 99
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 87

Skin: 99

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,292,400đ

XEM ACC

CARD 1,436,000đ

MUA NGAY

#237510 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 87
● Trang Phục: 94
● Bảng Ngọc: 42

Tướng: 87

Skin: 94

Ngọc: 42

Giảm giá: 0%

ATM 794,700đ

XEM ACC

CARD 883,000đ

MUA NGAY