Youtube Facebook
  • 1 Trọng Angk
  • 2 Huynh Khang
  • 3 Đông nhìu tiền
  • 4 Đặng Vân Nam
  • 5 Lão Long
mua ban acc lmht Hiệp Phạm đã mua Tài khoản #224166 giá 20,000đ - 3 phút trước Ducbao Nguyen đã mua Tài khoản #224103 giá 50,000đ - 34 phút trước Hào Xấu Trai đã mua Tài khoản #219560 giá 50,000đ - 59 phút trước Kiet Pham đã mua Tài khoản #222378 giá 20,000đ - 1 giờ trước Công Minh đã mua Tài khoản #224165 giá 20,000đ - 3 giờ trước Trần Huy đã mua Tài khoản #211225 giá 50,000đ - 3 giờ trước Quốc Huy đã mua Tài khoản #224140 giá 20,000đ - 12 giờ trước Quốc Huy đã mua Tài khoản #220902 giá 75,000đ - 12 giờ trước Đạt Nguyễn Nguyễn đã mua Tài khoản #223698 giá 20,000đ - 12 giờ trước Hoatudang đã mua Tài khoản #224092 giá 50,000đ - 12 giờ trước Bé Nhi đã mua Tài khoản #224193 giá 7,000đ - 13 giờ trước Tran Nhut đã mua Tài khoản #215314 giá 120,000đ - 13 giờ trước Đinh Trần Trung Hiếu đã mua Tài khoản #224128 giá 20,000đ - 13 giờ trước Sha Dow đã mua Tài khoản #224189 giá 7,000đ - 14 giờ trước Sha Dow đã mua Tài khoản #224180 giá 7,000đ - 14 giờ trước

#223508 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 57
● Trang Phục: 75
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 57

Skin: 75

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,360,000đ

XEM ACC

CARD 1,700,000đ

MUA NGAY

#223503 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 43
● Trang Phục: 40
● Bảng Ngọc: 85

Tướng: 43

Skin: 40

Ngọc: 85

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#209056 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 50
● Trang Phục: 51
● Bảng Ngọc: 86

Tướng: 50

Skin: 51

Ngọc: 86

Giảm giá: 0%

ATM 1,360,000đ

XEM ACC

CARD 1,700,000đ

MUA NGAY

#209064 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 54
● Trang Phục: 81
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 54

Skin: 81

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,920,000đ

XEM ACC

CARD 2,400,000đ

MUA NGAY

#210278 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 62
● Trang Phục: 83
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 62

Skin: 83

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,600,000đ

XEM ACC

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#210279 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 62
● Trang Phục: 82
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 62

Skin: 82

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,600,000đ

XEM ACC

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#210354 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 47
● Trang Phục: 64
● Bảng Ngọc: 56

Tướng: 47

Skin: 64

Ngọc: 56

Giảm giá: 0%

ATM 1,760,000đ

XEM ACC

CARD 2,200,000đ

MUA NGAY

#211518 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 70
● Trang Phục: 84
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 70

Skin: 84

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,760,000đ

XEM ACC

CARD 2,200,000đ

MUA NGAY

#213058 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 50
● Trang Phục: 52
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 50

Skin: 52

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,800,000đ

XEM ACC

CARD 3,500,000đ

MUA NGAY

#213066 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 85
● Trang Phục: 107
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 85

Skin: 107

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,960,000đ

XEM ACC

CARD 3,700,000đ

MUA NGAY

#213191 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 71
● Trang Phục: 64
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 71

Skin: 64

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,000,000đ

XEM ACC

CARD 2,500,000đ

MUA NGAY

#213630 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 64
● Trang Phục: 99
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 64

Skin: 99

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,160,000đ

XEM ACC

CARD 2,700,000đ

MUA NGAY

#214428 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 88
● Trang Phục: 122
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 88

Skin: 122

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,400,000đ

XEM ACC

CARD 3,000,000đ

MUA NGAY

#214981 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 87
● Trang Phục: 144
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 87

Skin: 144

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,960,000đ

XEM ACC

CARD 3,700,000đ

MUA NGAY

#215067 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 83
● Trang Phục: 110
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 83

Skin: 110

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,120,000đ

XEM ACC

CARD 3,900,000đ

MUA NGAY

#198168 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 60
● Trang Phục: 82
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 60

Skin: 82

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,360,000đ

XEM ACC

CARD 1,700,000đ

MUA NGAY

#191151 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 68
● Trang Phục: 94
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 68

Skin: 94

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,840,000đ

XEM ACC

CARD 2,300,000đ

MUA NGAY

#223508 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 57
● Trang Phục: 75
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 57

Skin: 75

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,360,000đ

XEM ACC

CARD 1,700,000đ

MUA NGAY

#223503 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 43
● Trang Phục: 40
● Bảng Ngọc: 85

Tướng: 43

Skin: 40

Ngọc: 85

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#223425 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 63
● Trang Phục: 93
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 63

Skin: 93

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

CARD 1,800,000đ

MUA NGAY

#206053 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 65
● Trang Phục: 66
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 65

Skin: 66

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

CARD 1,800,000đ

MUA NGAY

#206055 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 67
● Trang Phục: 78
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 67

Skin: 78

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,200,000đ

XEM ACC

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#209056 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 50
● Trang Phục: 51
● Bảng Ngọc: 86

Tướng: 50

Skin: 51

Ngọc: 86

Giảm giá: 0%

ATM 1,360,000đ

XEM ACC

CARD 1,700,000đ

MUA NGAY

#209064 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 54
● Trang Phục: 81
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 54

Skin: 81

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,920,000đ

XEM ACC

CARD 2,400,000đ

MUA NGAY