• 1 quách đại gia
  • 2 mr.x
  • 3 Trần Hoàn
  • 4 Chu Chương
  • 5 Trần Khánh Lee

#258495 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 66
● Trang Phục: 59
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 66

Skin: 59

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 4,000,500đ

XEM ACC

CARD 4,445,000đ

MUA NGAY