• 1 Khánh Duy
  • 2 Đình Cường
  • 3 Trần Sĩ Lâm
  • 4 Nguyen Cảnh Kỳ
  • 5 Thành

Tài Khoản #258714 - Bảng ngọc : 90 - Rank K.Cương

#258714 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 46
● Trang Phục: 35
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 46

Skin: 35

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,842,200đ

XEM ACC

CARD 3,158,000đ

MUA NGAY