• 1 Khánh Duy
  • 2 Đình Cường
  • 3 Trần Sĩ Lâm
  • 4 Nguyen Cảnh Kỳ
  • 5 Thành

Tài Khoản #261632 - Bảng ngọc : 72 - Rank K.Cương

#261632 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 36
● Trang Phục: 31
● Bảng Ngọc: 72

Tướng: 36

Skin: 31

Ngọc: 72

Giảm giá: 0%

ATM 2,327,400đ

XEM ACC

CARD 2,586,000đ

MUA NGAY