• 1 Khánh Duy
  • 2 Đình Cường
  • 3 Trần Sĩ Lâm
  • 4 Nguyen Cảnh Kỳ
  • 5 Thành

Tài Khoản #261923 - Bảng ngọc : 74 - Rank K.Cương

#261923 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 53
● Trang Phục: 44
● Bảng Ngọc: 74

Tướng: 53

Skin: 44

Ngọc: 74

Giảm giá: 0%

ATM 2,179,800đ

XEM ACC

CARD 2,422,000đ

MUA NGAY