• 1 Khánh Duy
  • 2 Đình Cường
  • 3 Trần Sĩ Lâm
  • 4 Nguyen Cảnh Kỳ
  • 5 Thành

Tài Khoản #242961 - Bảng ngọc : 90 - Rank C.Thủ

#242961 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 33
● Trang Phục: 25
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 33

Skin: 25

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 889,200đ

XEM ACC

CARD 988,000đ

MUA NGAY