• 1 Trần Nhân
  • 2 Lý Tuấn Hưng
  • 3 Trí Trần
  • 4 Nguyễn Trí Nhật Nam
  • 5 Nam Phuong

#258612 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 87
● Trang Phục: 131
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 87

Skin: 131

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,403,800đ

XEM ACC

CARD 3,782,000đ

MUA NGAY

#258498 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 66
● Trang Phục: 80
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 66

Skin: 80

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,403,800đ

XEM ACC

CARD 3,782,000đ

MUA NGAY