• 1 Vo Khanh Chau
  • 2 Phạm Bá Thiện Nhân
  • 3 Đoàn Thắng
  • 4 Minh Nguyễn
  • 5 Hiếu Phạm

#244252 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 107
● Trang Phục: 400
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 107

Skin: 400

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 17,965,800đ

XEM ACC

CARD 19,962,000đ

MUA NGAY

#240392 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 106
● Trang Phục: 400
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 106

Skin: 400

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 17,965,800đ

XEM ACC

CARD 19,962,000đ

MUA NGAY