Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Đặng Nguyễn Đức Bình
  • 2 Bin Nguyễn
  • 3 Tiến Trung
  • 4 Quangbao
  • 5 Thiện Trí

#157849 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 48
● Trang Phục: 56
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 48

Skin: 56

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,200,000đ

XEM ACC

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY