Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Xiền Ngy
  • 2 Kaido Phạm
  • 3 Phúc Nguyễn
  • 4 Đoán Xem
  • 5 h,

#157849 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 48
● Trang Phục: 56
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 48

Skin: 56

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,160,000đ

XEM ACC

CARD 2,700,000đ

MUA NGAY